Stadhuispenning

In het kader van de herdenking van de tweehonderdste sterfdag van Theodoor Victor van Berckel is in de laatste maanden van 2008 een zilveren herdenkingspenning uitgegeven. Deze penning is gebaseerd op de oude stadhuispenningen van 's-Hertogenbosch zoals die in de 18de eeuw in omloop werden gebracht.

De nieuwe stadhuispenning.

De nieuwe stadhuispenning van 's-Hertogenbosch van het jaar 2008.

klik hier voor de penning in groot formaat

Uitreiking aan de gemeenteraad

In oktober werden de zilveren stadhuispenningen uitgereikt aan de voltallige Bossche gemeenteraad die een maand eerder het "senatus consulto" verleende aan de herdenkingspenning voor Theodoor Victor van Berckel. De stad 's-Hertogenbosch had daarmee na meer dan twee eeuwen weer een officiële stadhuispenning. Zie voor een verslagje van de feestelijke gebeurtenis ook De uitreiking

De oplage

De oplage van de penning per 31 december 2008 is uiteindelijk geworden:

  • Zilver: 104 stuks (dit is de officiële stadhuispenning)
  • Goud: 4 stuks
  • Tombak: 35 stuks
  • Messing: 6 stuks
detailfoto van een gouden penning op de stempel.

Een detailfoto van een gouden penning op de stempel.

De zilveren en gouden penningen zijn geslagen op rondellen met een dikte van 1,2 mm. Materiaal: fijn zilver en fijn goud. Het gemiddelde gewicht van de zilveren stadhuispenningen is 7,2 gram. Er zijn enkele proefslagen in messing geslagen op rondellen van 1,2 mm. Verder is er een kleine oplage penningen in tombak geslagen. Deze oplage bestaat voor een deel uit proefslagen en de rest van de oplage is uitgereikt aan de collega's van graveur Lennaerts. De tombakpenningen zijn geslagen op rondellen van 1,5 mm. Alle rondellen zijn vooraf gepolijst en hadden een diameter van 28 mm. De penning was ook voor verzamelaars tot eind 2008 te bestellen.

Het 'breken van de stempels"

Op 28 januari 2009 werden de stempels symbolisch gebroken. Vroeger was dit de algemene praktijk bij stempels die niet langer in aanmerking kwamen voor de productie van munten of penningen. De stempels werden dan letterlijk kapotgeslagen. Men voorkwam daarmee latere clandestiene naslagen of vervalsingen. Het kwam ook wel voor dat stempels niet volledig werden vernietigd, maar dat er ponsgaten of een anderssoortig merkteken in het veld van de stempel werd aangebracht. Voor dit laatste is bij de stempels van de stadhuispenning gekozen.

Het veld van de stempel voorzien van de Van Berckel ster.

Het veld van de stempel voorzien van de Van Berckel ster, met rechtsonder een uitvergroting van de ster

In het veld van de 'stadhuiszijde' kwam een inscriptie: de ster uit het familiewapen van Van Berckel met daarin het jaartal MMIX. Door deze inscriptie zijn naslagen altijd te herkennen en blijft de oorspronkelijke oplage ongewijzigd.

Loodafslag van de 'gebroken stempels.

Een loodafslag van de 'gebroken' stempels.


Deze pagina werd geprint van de website van het Van Berckel Genootschap
e-mail: - website: www.theodoorvanberckel.nl