Overige Publicaties

Op deze pagina staan publicaties die in een wat ruimere zin met de numismatiek (munt- en penningkunde) te maken hebben. Voor de documenten heeft u Acrobat reader nodig om de bestanden te kunnen inzien. Gelieve op de foto te klikken om het betreffende bestand of de link te openen.

Een hernieuwde kennismaking met de verkleinbank

De Beeldenaar

In De Beeldenaar van maart/april 2010 verscheen een artikel over een excursie aan Inea b.v., een bedrijf waar muntgereedschap wordt gemaakt. In het artikel wordt de reduceermachine (verkleinbank) besproken. De uitvinding van deze machine in de negentiende eeuw maakte het werk van de graveur een stuk gemakkelijker. De Beeldenaar is het tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Munt- en Penningkunde en de Vereniging voor Penningkunst.

 


Deze pagina werd geprint van de website van het Van Berckel Genootschap
e-mail: - website: www.theodoorvanberckel.nl