Het genootschap

Bij de oprichting in 2008 was de belangstelling voor Theodoor Victor van Berckel bij de verschillende leden al ruimschoots aanwezig. Door de oprichting van het genootschap werd die interesse gebundeld.

Het genootschap tijdens de 'tweede verjaardag" - 26 september 2010.
Foto: Mark Wagenbuur.

Het belangrijkste doel van het genootschap is het bevorderen van de naamsbekendheid van de beroemde graveur. Dit hoopt men te bereiken door bestudering van de bronnen die er over de graveur bestaan, het verzamelen van alle bekende feiten en het achterhalen van tot nog toe onbekende feiten. De verwachting is dat dit op den duur voldoende gegevens op gaat leveren voor een doorwrochte publicatie over het leven en werk van Van Berckel.

De oprichting

Op zaterdagmiddag 20 september 2008, omstreeks 16.30 uur, werd bij de laatste rustplaats van Theodoor Victor van Berckel het Van Berckel Genootschap opgericht.

Het genootschap aan de voet van het familiegraf

Het genootschap aan de voet van het familiegraf

Theodoor van Berckel werd op 23 september 1808 in het familiegraf in de Janskerk, tegenwoordig de Kathedrale Basiliek Sint-Jan te 's-Hertogenbosch bijgezet.

de laatste rustplaats van Theodoor Victor van Berckel

De laatste rustplaats van Theodoor Victor van Berckel


Deze pagina werd geprint van de website van het Van Berckel Genootschap
e-mail: - website: www.theodoorvanberckel.nl